Arnoud Bos
dagvoorzitter
Toneel
Arnoud Bos (1968) is vanaf zijn afstuderen aan de Toneelacademie in 1991 tot aan zijn indiensttreding bij de politie in april 2011 werkzaam geweest als acteur, zowel voor toneel, film als televisie. Op het toneel heeft hij in diverse genres gespeeld, variërend van klassieke Shakespeare-stukken tot aan zeer eigentijds drama. Hij heeft meegewerkt aan zeer uiteenlopende toneelstukken, voor volwassenen of voor kinderen, bestaande teksten of zelf geschreven (meegeschreven), in het Nederlands, Nijmeegs en Duits, in gymzalen, buurthuizen, kleine buurttheaters tot de Stadsschouwburg Amsterdam en het openluchttheater in het Amsterdamse Bos, in Nederland en daarbuiten. In de serie ‘de Luizenmoeder’ speelt hij in seizoen 1 en 2 de rol van Karel, de vader van Maledive en Philipien.

Politie
In 2007 rondde Arnoud zijn studie Nederlands Recht aan de UvA af. In april 2011 begon hij met de opleiding Algemene Recherchekunde aan de Politieacademie. Gedurende die opleiding heeft hij praktijkperiodes bij o.a. de afdeling Zware Criminaliteit, het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme gedaan. In de laatste fase van zijn opleiding is hij een van de tegensprekers geweest in het onderzoek naar de moord op oud-minister mevrouw Borst. Sinds maart 2018 is hij Operationeel Specialist bij de Districtsrecherche in Flevoland.
Douwe Draaisma
hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Heymans-leerstoel, en auteur
Douwe Draaisma (Nijverdal, 1953) studeerde psychologie en filosofie aan de Universiteit van Groningen. Na zijn studie vertrok hij naar de Universiteit van Utrecht, waar hij in 1993 bij Piet Vroon promoveerde op een proefschrift over de metaforische aard van de taal waarin we over het geheugen denken en spreken (De Metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen).
Na zijn terugkeer naar de Universiteit van Groningen publiceerde hij Ontregelde geesten, een monografie over twaalf naamgevers uit de geschiedenis van neurologie en psychiatrie, zoals James Parkinson, Sergei Korsakov, Alois Alzheimer, Georges Gilles de la Tourette en Hans Asperger. In 2013 publiceerde hij De dromenwever. Over het autobiografisch geheugen verschenen tot dusver vier boeken: Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt (2001), De heimweefabriek (2008), Vergeetboek (2010) en in 2016 Als mijn geheugen me niet bedriegt.
Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt is bekroond met verschillende wetenschappelijke en literaire prijzen.
Sinds 2010 bezet Draaisma de Heymans-leerstoel van de Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.
Al vanaf 1992 verschijnen de boeken van Douwe Draaisma bij de Historische Uitgeverij, in de vormgeving van Rudo Hartman.
Wiesje van der Flier
hoogleraar aan de Vrije Universiteit, Amsterdam, determinanten van cognitieve achteruitgang en dementie, Pasman leerstoel.
Prof. dr. Wiesje van der Flier (1975), neuropsycholoog en klinisch epidemioloog, is hoofd van het klinisch onderzoek van het VUmc Alzheimercentrum. Zij voert het Amsterdam Dementia Cohort aan, een doorlopend geheugenpoli-cohort met >6000 patiënten met rijke fenotypering (MRI, EEG, CSF biomarkers, PET) en gelinkte biobank (bloed, DNA, CSF). Het Amsterdam Dementia Cohort staat aan de basis van veel van het onderzoek van het VUmc Alzheimercentrum. De belangrijkste lijnen van onderzoek zijn heterogeniteit in klinische manifestatie, vroegdiagnostiek, en vasculaire factoren bij Alzheimer. Samen met Philip Scheltens schreef zij in 2015 het Alzheimermysterie (Arbeiderspers).
Marko Jelicic
hoogleraar Neuropsychologie en Recht aan de Universiteit Maastricht.
Marko Jelicic studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Jelicic werkte aan verschillende Nederlandse universiteiten, maar is ook verbonden geweest aan de University of Glasgow (Schotland) en de University of Toronto (Canada). Hij is vooral geïnteresseerd in onderwerpen uit de forensische neuropsychologie zoals verdachten met geheugenverlies, de link tussen neurologische aandoeningen en crimineel gedrag, en getuigenverklaringen van personen met een hersenbeschadiging.
Boris Konrad
neurowetenschapper en onderzoeker, Dondersinstituut voor Brein, Cognitie en Gedrag van de Radboud Universiteit te Nijmegen
Dr. Boris Konrad (1984) is als Neurowetenschapper en onderzoeker verbonden aan het Dondersinstituut voor Brein, Cognitie en Gedrag van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na zijn Master Natuurkunde en Informatica te hebben behaald aan de Technische Universiteit Dortmund, promoveerde hij aan de Max Planck Institute of Psychiatry in München tot Doktor met onderzoek zijn over bijzondere geheugenprestaties.

Prijzen
Boris haalde viermaal het Guinness Book of Records en won met zijn team zevenmaal het wereldkampioenschap geheugensport. Ook brak hij in 2015 zijn eigen wereldrecord door in 15 minuten 215 namen en gezichten te onthouden. Hij geeft wereldwijd lezingen en seminars en verschijnt regelmatig in de media. Intussen publiceerde hij drie boeken over het geheugen, waaronder het boek ‘De Geheimen van ons Geheugen’ dat aan de basis van zijn workshops ligt.
Joukje van der Naalt
hoogleraar neurologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Joukje van der Naalt is werkzaam als neuroloog en hoogleraar neurotraumatologie in het UMCG. Haar speerpunten van onderzoek zijn de rol van innovatieve beeldvorming voor vroege detectie van cerebrale schade en de gevolgen hiervan voor het herstel en revalidatie van patiënten met traumatisch hersenletsel. Een ander aandachtsgebied is de rol van de frontale gebieden op de mate van herstel bij patiënten met traumatisch hersenletsel. Als deskundige is zij betrokken bij diverse richtlijnen en zorgprotocollen wat betreft de opvang en zorg voor patiënten met traumatisch hersenletsel. Zij is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en heeft diverse publicatie over dit onderwerp op op haar naam staan.
Miranda Olff
hoogleraar psychotrauma, Universiteit van Amsterdam
Miranda Olff is hoogleraar op het gebied van psychologische en biologische reacties op (traumatische) stress. Zij hoofd van het Center for Psychological Trauma bij de afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie AMC en is verbonden als directeur onderzoek en strategie aan Arq Psychotrauma Expert Groep.
Ze is de Editor-in-chief van de European Journal of Psychotraumatology. Zij was president van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) en daarvoor van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Zij is voorzitter van de Global Collaboration on Traumatic Stress. Miranda Olff heeft een gasthoogleraarschap in Noorwegen en China.
Haar onderzoek is gericht op de psychologische en biologische reacties op (traumatische) stress en (vroeg) interventies. Onderzoek omvat gerandomiseerde gecontroleerde studies naar de effecten van vroege trauma interventies, en van verschillende vormen van psychotherapie en farmacotherapie bij PTSS patiënten. Onderzoek omvat neuro-imaging en neuro-endocriene studies van PTSS (o.a. naar de effecten van oxytocine), behandeling en sekseverschillen in PTSS, en grote EU gefinancierde projecten naar psychosociale zorg na rampen en naar de ontwikkeling van e-Health tools (mobiele apps).
Henry Otgaar
universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht en hoogleraar aan de KU Leuven
Henry Otgaar is psycholoog en werkt als universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht en als hoogleraar aan de Universiteit Leuven. Zijn onderzoek richt zich m.n. op hoe valse herinneringen zich ontwikkelen, trauma en geheugen, en het geheugen in een forensische context, bijvoorbeeld hoe getuigen (waaronder kinderen) het best kunnen worden ondervraagd en het geheugen van ooggetuigen. Hij werkt samen met onderzoeksgroepen in het Verenigd Koninkrijk, België, Canada, Zweden, Noord-Amerika en Indonesië. Hij heeft verschillende subsidies en prijzen gekregen voor zijn werk en werkt voor het Maastricht Forensisch Instituut als getuige deskundige. Hij is lid van twee commissies van de landelijke politie: de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken en het College voor Toetsing en Advies van het landelijke Deskundigheidsmakelaar.