Hebben we de klok
of hebben we de tijd?
Als tijd relatief is,
hoe zit dat dan met haast?
Wat is de invloed van
zomer- en wintertijd?

30 oktober 2019

OVER HAAST?!
Hebben we de klok of hebben we de tijd?


Een verrassend en inspirerend congres voor medisch specialisten, huisartsen en andere professionals over tijdgebrek, bioritme, relativiteit, tijdgeest en nog veel meer.

Zet vast in de agenda!

6 ABAN accreditatiepunten zullen worden aangevraagd bij de KNMG


Dit kan zo maar eens het meest inspirerende spraakmakende onderhoudende bijzondere ogen opende verrassende leerzame boeiende coole enerverende fascinerende indrukwekkende intense memorabele nuttige ongewone opmerkelijke opzienbarende originele verbazende verbijsterende medisch congres zijn van 2019.

Schrijf in en ben erbij!


Hebt u de tijd, altijd tijdgebrek
of is uw leven een race tegen de klok?!

Een congres over tijd, tijdgebrek, relativiteit én de tijdgeest!


U realiseert zich dat misschien niet, maar een arts werkt elke dag met het geheugen. Niet alleen met zijn eigen geheugen, maar ook met het geheugen van de patiënt of cliënt. Hoe betrouwbaar is het geheugen eigenlijk? De patiënt wordt gevraagd naar herinneringen aan klachten en symptomen. Herinnert hij zich dat wel juist? Wat is de invloed van suggestieve vragen op het geheugen? Aan herinneringen wordt vaak een onwrikbare betrouwbaarheid toegedicht. Als iemand iets zeker weet, moet het echt wel zo zijn geweest! Zo worden ooggetuigen erg belangrijk gevonden. Maar is dat terecht? Is iedere herinnering wel ooit echt gebeurd of kan een herinnering ook later zijn ontstaan? Of zijn aangepraat of zelfs geïmplanteerd? Worden herinneringen aan zeer traumatische gebeurtenissen inderdaad verdrongen en daarmee vergeten, zoals vaak wordt gedacht? Hoe kan het dan dat mensen die een levensbedreigende situatie meemaken juist deze herinneringen maar niet kunnen vergeten? Iedereen is wel bekend met het aftakelend geheugen bij dementie, maar wat is de huidige stand van de wetenschap op dat gebied? En hoe zit het met geheugenverlies bij hersenletsel? Hoe stel je vast of geheugenverlies een betrouwbare graadmeter voor de ernst van het hersenletsel is?

Topexperts geven antwoord op boeiende en belangwekkende vragen. Vanuit psychologische, neurologische, neuropsychologische en gedragsmatige invalshoek presenteren zij de meest recente inzichten over de werking van het geheugen en ontdekt u waarom kennis hiervan van groot belang is voor het handelen van de medisch professional. Een unieke en verrassende studiedag over een onderwerp dat iedere arts aan gaat.

Nascholingen van Brainfeed zijn verrassend inspirerend anders-dan-anders

EINDELIJK?!
Een punctueel tijdcongres

 • Als tijd relatief is hoe zit het dan met haast?
 • Wat is de invloed van zomer - en wintertijd?
 • Tijd heelt alle wonden?
 • De tijd gaat snel gebruik haar wel...
 • Bent u goed bij de tijd?
 • Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens?
 • Komt tijd komt raad?
 • Hebben we de klok of hebben we de tijd?
 • De tijd baart rozen?
 • Bent u een kind van uw tijd?
 • Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan?
 • Wordt met passen en met meten de meeste tijd versleten?
 • Hebt u tijd van leven?


OVER HAAST?! Hebben we de klok of hebben we de tijd?
TOPEXPERTS geven antwoord op boeiende en belangwekkende vragen. Vanuit psychologische, psychiatrische, fysische, historische, genetische, chrono-biologische en sociologische invalshoek presenteren zij de meest recente inzichten over de tijd.

OVER HAAST?! Hebben we de klok of hebben we de tijd?
Een unieke en verrassende studiedag over het onderwerp dat iedere arts aan gaat. Dit wilt u niet missen! SCHRIJF U NU IN. Het aantal deelnemers is beperkt.